Nyheder

01
maj

Mange trykskader opdages for sent

Mange trykskader opdages for sent

Hospitalspatienter har mange flere trykskader – også kaldet liggesår – end personalet er klar over. Det viser et forskningsprojektet om forebyggelse af trykskader på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Målinger af 135 patienter har vist, at 25 procent udviklede trykskader, mens de var indlagt. Heraf var 20 procent svære grader af trykskader.

– Personalet er overrasket over, hvor mange trykskader patienterne har. Ofte ved personalet ikke, at det er en trykskader, og de ser ikke skaderne, med mindre de er synlige på huden, siger Anne Birgitte Vogelsang, der er leder af forskningsprojektet.

Gennem 14 dage har projektmedarbejdere fulgt personalet på tre af Skejbys afdelinger med et stopur for at se, hvordan de forebygger og behandler trykskader. Projektmedarbejderne har også registeret om og hvordan forebyggende tiltag sættes i værk og dokumenteres i patientens journal. Desuden har projektmedarbejderne inspiceret alle nyindlagte patienter for, om de havde trykskader eller udviklede trykskader under indlæggelsen.

Personalet reagerer for sent

75 procent af alle trykskader kan først ses på huden et par dage efter, de er opstået. Men personalet reagerer først, når skaden er sket, og så er det for sent med forebyggende handlinger. Trykskader kan være yderst generende og smertefulde for patienterne. De kræver langvarig behandling og pleje, både på hospitalet og efterfølgende hjemme hos patienten, og det kræver store ressourcer.

At hver fjerde patient får trykskader svarer til, hvad undersøgelser på andre hospitaler tidligere har vist. Alligevel er personalet på Aarhus Universitetshospital, Skejby, overraskede over, at også patienter på deres afdeling har trykskader.

At trykskader ikke opdages i tide skyldes bl.a., at hospitalspatienter ofte flyttes mellem forskellige afdelinger og hospitaler. Derfor ser personalet ikke resultatet af egen forebyggende indsats eller at patienten er ved at udvikle trykskader.

Ændrede arbejdsgange

Forskningsprojektet har som mål, at personalets arbejdsgange ændres fra behandling af trykskader til forebyggelse. Derfor skal personalet på tre afdelinger i projektperioden bruge en ny screeningsmetode for hurtigt at identificere patienter med risiko for trykskader.

– Personalet skal ikke bruge mere tid på trykskader, men tidsforbruget skal flyttes, så det bliver brugt forebyggende i stedet for behandlende, siger Anne Birgitte Vogelsang.

Med screeningsmetoden får personalet fokus på patienternes risiko for trykskader, og samtidig får de et øget kendskab til, hvordan trykskader kan forebygges.

Som led i forskningsprojektet tager tre afdelinger også såkaldte intelligente lagner i brug. Lagnerne kobles til en alarm, der adviserer personalet eller patienten selv, hvis der er risiko for trykskader.