Nyheder

24
sep
Implementering af trykskadeforebyggelse (September 2018)

En effekt- og procesevaluering med fokus på fremmende og hæmmende faktorer Læs artiklen her (Bemærk venligst, at linket åbner et PDF dokument med artiklen)

24
jan
Stand ved Velfærdens Innovationsdag 2013

Stand 24 - Effektiv forebyggelse af liggesår med sensorlagner Projektets mål er at implementere en systematisk screening af alle indlagte patienter med risiko for liggesår, kombineret med systematisk forebyggende handlinger, der bl.a. omfatter brug af sensorlagner. Sensorlagnerne kan hjælpe med at registrere hvor på kroppen, den enkelte patient er liggesårstruet, så

20
nov
Videnskab.dk: Ny forskning viser, at smertefulde liggesår helt kan undgås

Langt de fleste patienter kan undgå smertefulde liggesår, hvis personalet arbejder systematisk med forebyggelse, dokumenterer et forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Redskabet er blandt andet intelligente lagner. Projektet viser også, at der kan spares op mod to milliarder kroner om året på landsplan. Det skriver Aarhus Universitet i en

19
nov
Dagens Medicin: Forebyggelse af liggesår kan spare to mia. kr.

Sundhedssektoren kan spare op mod to mia. kr. hvert år, hvis færre patienter udvikler liggesår under deres indlæggelse, viser ny analyse. Af Mikkel Aabenhus Hemmingsen Ny teknologi og øget fokus blandt plejepersonalet kan effektivt hjælpe til at forebygge liggesår blandt patienterne på de danske sygehuse. Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og

19
nov
Århus Universitet: Smertefulde og kostbare liggesår kan helt undgås

Langt de fleste patienter kan undgå smertefulde liggesår, hvis personalet arbejder systematisk med forebyggelse, dokumenterer et aarhusiansk forskningsprojekt. Redskabet er blandt andet intelligente lagner. Projektet viser også, at der kan spares op mod to mia. kr. om året på landsplan. Af Lotte Fisker Jørgensen Forskere på Aarhus Universitet og plejepersonale ved Aarhus

19
nov
Region Midtjylland: Smertefulde og kostbare liggesår kan helt undgås

Langt de fleste patienter kan undgå smertefulde liggesår, hvis personalet arbejder systematisk med forebyggelse, dokumenterer et aarhusiansk forskningsprojekt. Redskabet er blandt andet intelligente lagner. Projektet viser også, at der kan spares op mod to mia. kr. om året på landsplan. Forskere på Aarhus Universitet og plejepersonale ved Aarhus Universitetshospital har

19
nov
Ingeniøren: Intelligente lagner hindrer smertefulde liggesår

Forskere på Aarhus Universitet har kortlagt, hvordan brugen af intelligente lagner med sensorer er i stand til helt at fjerne dannelse af langvarige og smertefulde liggesår. Af Torben R. Simonsen Lagner fyldt med tryksensorer kan hæmme eller helt fjerne udviklingen af smertefulde liggesår. Det viser et forsøg, som forskere på Aarhus Universitet

18
nov
Med Watch: Sladre-lagner kan spare 2 mia. kr.

MEDICO & REHAB: Smertefulde liggesår efter langvarig hospitalsindlæggelse kan undgås, viser forskningsprojekt. Læs hele artiklen (Bemærk at det kræver abonnement på MedWatch)                                                                                             

29
aug
Billeder fra styregruppemøde den 29. august 2012

Her blev sensorlagnerne og alarmering direkte til sygeplejerskernes kaldesystem fremvist for styregruppen. Projektet har udviklet et kaldesystem der er koblet til sensorlagnerne. Dette kaldesystem alarmerer sygeplejersken, når det er tid at positionsændre patienten.

23
jan
Frederiksborg Amts Avis: Ny teknologi skal sikre fremtidens velfærd hos de ældre

Flere ældre og færre medarbejdere vil betyde øget pres på ældreplejen Af Jørgen Hansen "Fredensborg Kommune står, som mange andre kommuner, foran en meget stor udfordring. Prognosen fortæller nemlig, at antallet af ældre over 80 år vil stige med 27 procent frem til 2019, at gruppen af ældre med behov for personlig

01
maj
Mange trykskader opdages for sent

Hospitalspatienter har mange flere trykskader – også kaldet liggesår - end personalet er klar over. Det viser et forskningsprojektet om forebyggelse af trykskader på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Målinger af 135 patienter har vist, at 25 procent udviklede trykskader, mens de var indlagt. Heraf var 20 procent svære grader af trykskader.

20
feb
Ud med trykskader – ind med screening og intelligente lagner

Artikel udgivet i bladet Sår - Årgang 19 · nr. 3 · 2011 Uddrag: "Hospitalspatienter har alt for mange trykskader – også kaldet liggesår – og det vil sygeplejerske, MPH og Phd. Stud. Anne-Birgitte Vogelsang gør noget ved. Hun har tidligere haft held med det på Nyborg Sygehus og Århus Universitetshospital

23
sep
FOA: Støtte til nye opfindelser

Af Britta Lundqvist Et lagen, der kan alarmere om tryksår, en strømpe, der kan holde øje med vand i benene og teknologi til automatisk besøgsplanlægning - det er blot nogle af de nye opfindelser, der får støtte af ABT-fonden. Danmark er godt med, når det gælder udviklingen af såkaldt velfærdsteknologi, hvor man

15
sep
Moderniseringsstyrelsen: Investeringer i ny it skaber tredobbelt “win-situation”

Af Økonomistyrelsen Tredimensionelt computerspil der lærer indvandrere om dansk kultur og sprog, intelligente lagner der forebygger liggesår og datacenter for kloaker der viser, hvor kapaciteten skal udbygges. Det er eksempler på de projekter, der sammen med 11 andre har fået tildelt i alt 48 mio. kroner fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi, fordi

03
sep
Finansministeriet: Investeringer i ny IT skaber tredobbelt ”Win-situation”

Tredimensionelt computerspil der lærer indvandrere om dansk kultur og sprog, intelligente lagner der forebygger liggesår og datacenter for kloaker der viser, hvor kapaciteten skal udbygges. Det er eksempler på tre projekter, der sammen med 11 andre har fået tildelt i alt 48 mio. kroner fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi, fordi