Nyheder

23
sep

FOA: Støtte til nye opfindelser

FOA: Støtte til nye opfindelser

Af Britta Lundqvist

Et lagen, der kan alarmere om tryksår, en strømpe, der kan holde øje med vand i benene og teknologi til automatisk besøgsplanlægning – det er blot nogle af de nye opfindelser, der får støtte af ABT-fonden.

Danmark er godt med, når det gælder udviklingen af såkaldt velfærdsteknologi, hvor man med ny teknologi gør ældre og handicappede mere selvhjulpne, og hvor nogle arbejdsopgaver overtages af robotter, så personalet kan bruge tiden på mere borgernære opgaver.

Takket være økonomisk støtte fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi – der er en offentlig fond på 3 mia. kroner, har en række nye opfindelser fået støtte, så de kan blive afprøvet i virkeligheden.

Testen lover godt

I hjemmeplejen anvendes gennemsnitligt 8 procent af arbejdstiden på transport. 4 kommuner skal nu afprøve teknologi til automatisk besøgsplanlægning, hvor ruteplanlægningen ud over at tage hensyn til geografien, også kombinerer borgernes behov med medarbejdernes kompetencer.

Slagelse Kommune har allerede testet den automatiske besøgsplanlægning, og de foreløbige resultater viser, at vejtiden kan reduceres med 10 procent og planlægningstiden med 5 procent.

Trygheds-teknologi

Nogle af de velfærdsteknologiske opfindelser handler om større tryghed. Gladsaxe og tre andre kommuner har fået støtte til at afprøve et tryghedssystem, hvor der opsættes sensorer i hjemmet hos nogle ældre borgere, der er visiteret til ‘tryghedsbesøg’.

Sensorerne sender alarm til hjemmeplejen, hvis borgeren falder eller ikke er i tilbage i sin seng efter toiletbesøg. Formålet er at skabe tryghed for borgeren, men samtidig frigøre ressourcer i hjemmeplejen til brug for borgere med større plejebehov.

Sensorlagner melder om begyndende tryksår

Nogle af de teknologier, der skal afprøves, har et konkret forebyggende formål ved hurtigt at kunne opspore en ændring hos patienten.

Århus Universitetshospital skal afprøve sensorlagner og en ny screeningsmetode, så patienter med risiko for at udvikle tryksår hurtigt identificeres.

15-25 procent af patienterne på hospitalerne får liggesår/tryksår under indlæggelsen, og det er både smertefuldt og behandlingskrævende.

Strømpen måler væske i benene

Århus Universitetshospital står også for afprøvning af en helt nyudviklet teknologi: en ‘intelligent’ målestrømpe.

Målestrømpen følger væskeindholdet i benene hos hjertepatienter og gravide med risiko for svangerskabsforgiftning. I stedet for at skulle møde op til kontrol, kan patienten være hjemme – såkaldt hjemmemonitorering.

Eksternt link