Nyheder

19
nov

Region Midtjylland: Smertefulde og kostbare liggesår kan helt undgås

Region Midtjylland: Smertefulde og kostbare liggesår kan helt undgås

Langt de fleste patienter kan undgå smertefulde liggesår, hvis personalet arbejder systematisk med forebyggelse, dokumenterer et aarhusiansk forskningsprojekt. Redskabet er blandt andet intelligente lagner. Projektet viser også, at der kan spares op mod to mia. kr. om året på landsplan.

Forskere på Aarhus Universitet og plejepersonale ved Aarhus Universitetshospital har arbejdet systematisk med at forebygge smertefulde og ressourcekrævende liggesår, som op mod hver fjerde patient får. Der er kommet overraskende positive resultater ud af projektet:

– Vores undersøgelse viser, at alle alvorlige liggesår faktisk kan undgås og næsten tre ud af fire tilfælde af milde liggesår kan undgås, hvis plejepersonalet har systematisk fokus på at forebygge liggesår. Det er meget mere, end vi havde turdet håbe på, før vi gik i gang med projektet, siger Anne Birgitte Vogelsang, der projektleder på Aarhus Universitetshospital og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet.

– Liggesår kan være meget generende og smertefulde. De kræver langvarig behandling og pleje, når først skaden er sket, og patienter med liggesår er i gennemsnit indlagt 37 procent længere tid, end patienter der ikke udvikler liggesår. Der er derfor stort potentiale i, at vi i sundhedssektoren arbejder mere systematisk med forebyggelse af liggesår, end det er tilfældet i dag, siger hun.

Intelligente lagner vejleder personalet

Forskningsprojektet, der er støttet af Fonden for Velfærdsteknologi, startede i november 2009. Tre afdelinger på Aarhus Universitetshospital har i pilotfasen arbejdet med forskellige forebyggende tiltag, herunder brugen af intelligente lagner:

– Intelligente lagner med særlige sensorer indbygget er et fantastisk redskab til at forebygge liggesår. Personalet og patienten selv kan på en tilknyttet skærm se, hvor på kroppen der er brug for aflastning, fordi røde markeringer på en illustration af kroppen viser, hvor der er potentielle risikoområder, forklarer professor i biomedicinsk teknik Hans Nygaard, Aarhus Universitet.

En anden vigtig del af projektet er en ny og enkel screeningsmetode, der allerede ved indlæggelsen afslører, om en patient er i risikogruppen.

Milliardbesparelser at hente

De lovende resultater er ikke kun godt nyt for patienterne. Også fra et sundhedsøkonomisk perspektiv er der god grund til begejstring:

– Vi var godt klar over, at der var stort potentiale i at arbejde systematisk med forebyggelse på dette område. Vi havde regnet med, at besparelsen ville ligge på ca. 800-900 millioner kroner om året, men økonomiske beregninger af vores forskningsresultater viser, at besparelsen vil være på op mod to mia. kr., hvis disse tiltag implementeres på landsplan, fortæller Hans Nygaard.

Fakta om projektet

I projektet blevet antallet af liggesår og personalets tidsforbrug brugt til behandling af liggesår registreret.

Forebyggende tiltag er i projektperioden implementeret på tre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, og implementeres nu på hele Aarhus Universitetshospital.

I alt 341 patienter deltog i projektet, der varede fra 1. november 2009 – 1. oktober 2012.

Antallet af svære liggesår blev reduceret med 100 procent, mens antallet af milde liggesår blev reduceret med 75 procent.

Sundhedsøkonomiske beregninger viser, at der ved implementeringen af forebyggende tiltag på landsplan kan spares op til 2 mia. kr. om året, fordi patienterne er indlagt i kortere tid og kræver mindre behandling.

Projektet har været støttet af Fonden for Velfærdsteknologi med 5,5 mio. kr.

Eksternt link