Nyheder

20
feb

Ud med trykskader – ind med screening og intelligente lagner

Ud med trykskader – ind med screening og intelligente lagner

Artikel udgivet i bladet Sår – Årgang 19 · nr. 3 · 2011

Uddrag: “Hospitalspatienter har alt for mange trykskader – også kaldet liggesår – og det vil sygeplejerske, MPH og Phd. Stud. Anne-Birgitte Vogelsang gør noget ved. Hun har tidligere haft held med det på Nyborg Sygehus og Århus Universitetshospital har initieret et projekt, der skal styrke sundhedspersonalets fokus på forebyggelse af trykskader. Projektet er støttet med 5.5 mio. kr. fra ABT-fonden. Anne-Birgitte Vogelsang er ildsjælen i projektet, som skal være færdigt til udbredelse i juni 2012…”

Læs hele artiklen her